PROJELER

  1. KADIN MERKEZİ PROJESİ -2007-2010

Mardin Ortak Kadın İşbirliği Derneği (MOKİD) 2007 yılında kuruluşunun hemen ardından SODES fonu ile başlattığı ve 2 yıl süresince hizmet veren Kadın Merkezi Projesinin 1.aşamasında kadınların sorunlarına çözümler üretilerek ve kadınlara hukuki, psikolojik ve sosyal danışmanlık verilmiştir. 820 kadına aile içi iletişim,kadına yönelik şiddet,iletişim ve yasal haklar konusunda eğitimler verildi; 280 kadına psikoljik ve hukuki destek verildi.Danışmanlık ve eğitim hizmetlerinden Mardin, Kızıltepe ve Yeşilli merkezlerinde toplamda 2780 kadın bu hizmetlerden yararlanmıştır.

2. KİMLİKLİ BEBEKLER PROJESİ -2010

MOKİD’in SODES projeleri kapsamında 2010 yılında hayata geçirdiği  ve 1 yıl süreli“Kimlikli Bebekler Projesi” ile Mardin’de bulunan 4 anaokulunda 32 öğretmene ayrımcılık ve farkındalık eğitimleri,450 öğrenciye iletişim eğitimleri verildi. Proje kapsamında 125 kadına bebek yapımı becerisi kazandırıldı. Eğitimler sonrasında elde edilen çeşitli farklılıklara sahip bebekler bebek yapım atölyesinden okul öncesi sınıflara konuk edilerek çocukların çeşitli oyunlarla farklılıklara saygı duyarlılığı geliştirmesi ve ötekileştirmelerin önüne geçilmesi sağlandı.

3.MELİSA PROJESİ -2010-2012

Melisa Projesinde İsveç OLOF PALME’nin fon desteği ile MOKİD 3 yıllık süren projesini Kızıltepe Dikmen ve Tanrıverdi köylerinde sürdürmüştür. Proje kapsamında toplumsal cinsiyet,şiddetle mücadele,miras hakları konu başlıklarıyla farkındalık yaratılmaya çalışılmış olup okuma-yazma kursları ve mesleki beceri kurslarıyla kadınlara eğitimler verilmiştir. Proje kapsamında kadınlara psikolojik ve hukuksl destek sunulmuştur. Proje boyunca 2980 kadına destek sunuldu

4.BİLİNÇLİ GENÇ MUTLU GENÇ PROJESİ-2013

Bir yıl süren proje kapsamında Sabancı Vakfı’nın hibe fonu ile Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bulunan Mezopotamya Anadolu Lisesi ve Kız Meslek Liselerinde 800 kız ve 300 erkek öğrenciye sağlık, toplumsal cinsiyet ve iletişim eğitimleri verilmiştir. Proje süresince aileleri de eğitim sürecine katarak aile eğitimleri vermiştir. Proje uygulamaları sırasında psikolojik destek sağlanmıştır. Anket çalışmaları yapılmış, gazete çıkarılmış ve voleybol müsabakaları düzenlenmiştir.

5.GONCALAR LALELEŞİYOR PROJESİ -2013

İsveç Başkonsolosluğu’nun desteği İle 1 yıl uygulanan “Goncalar  Laleleşiyor Projesi” Kızıltepe’nin Eymirli, Dikmen,Şenyurt ve Sürekli köylerinde uygulanmıştır. Proje kapsamında toplumsal cinsiyet, şiddetle mücadele,yasal haklar,miras hakları konularında eğitimler verilerek mesleki beceri kursları uygulandı. Proje süresince erken evlilikler ve kuma evlilikleri konulu anket çalışması ve evlerde bilinçlendirme toplantıları yapılmıştır. Eş zamanlı olarak hukuki ve psikolojik destek sağlandı

6.KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ETKİN VE SÜRDÜRÜLEBİLİRMODELELRE DOĞRU YEREL İŞBİRLİKLERİ OLUŞTURMA PROJESİ- 2014

15 ay süren projede Merkezi Finans Birimi’nin AB fonu ile Mardin, Trabzon ve Nevşehir illerinde kadınlara, erkeklere, muhtarlara eğitimler verildi. Kamu kurumları ile işbirliği oluşturularak kamu çalışanlarına toplumsal cinsiyet eğitimleri verildi. Türkiye’de faaliyet gösteren STK’lar ve kamu kurumları ile işbirliği atölye çalışmaları yapıldı. STK’lara yönelik olarak kapasite geliştirme eğitimleri verildi. Proje kapsamında 800 kadın 450 erkeğe ulaşılmıştır.

7.MEZOPOTAMYA BEBEKLERİ- 2015

Sabancı Vakfı fonu ile uygulanan projede 6 ay süresince 320 kadınla çalışıldı. Katılımcılara toplumsal cinsiyet, yasal haklar, iletişim,aile içi şiddet eğitimlerinin yanı sıra psikolojik destek verildi. Proje sonunda katılımcılardan iç dünyalarını yansıtan bebekler yaparak yaşadıkları travmaları yansıttılar. Bu çalıma ile yaşadıklarını tanımlama ve travma etkilerini azaltmak amaçlanmıştır.,

8.EĞİTİM YOLUYLA KORUMA PROJESİ-2015-2016

Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen ve uluslar arası bir kuruluş olan The Protecting Through Education (Eğitim Yoluyla Koruma) ile işbirliği yaparak 2600 Suriyeli mülteci kadına Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Üreme Sağlığı ve Hijyen başlıklı eğitimlerin verilmesi sağlandı. Eş zamanlı olarak MOKİD Kadın Danışma Merkezi Suriyeli kadınlara psikolojik destek verdi.

9. ARTUKLU’NUN KADIN MÜLTECİLERİ PROJESİ-2017

“Artuklu’nun Kadın Mültecileri: Kadın Mültecilerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakış Açısıyla Güçlendirilmesi ve Toplumsal Kaynaşma”

       AB Delegasyon’unun fonu ile 2 yıl süre ile Mardin’de uygulanan projede kadın mültecilerin toplumsal cinsiyet bakış açısı ile güçlendirilmesi ve toplumsal kaynaşma sağlanması hedeflenmiştir. Proje kapsamında mülteci güçlendirme eğitimleri, STK güçlendirme eğitimleri, sahada çalışacak eğitici eğitimleri, kanaat önderleri ve toplum merkezleri eğitimleri verildi. Türkçe okuma-yazma kursları ve mesleki beceri kursları ile mülteci kadınlara hayatlarını kolaylaştırma ve meslek edindirme konusunda destek olundu. Proje süresince psikolojik ve hukuki destek sağlandı. Proje süresince mülteci kadınlara üreme sağlığı konusunda da bilinçlendirme eğitimleri yapıldı. Proje süresince toplamda 8450 kişi projenin sunduğu eğitim ve kaynaştırma etkinliklerinde yararlandı.

10.SOSYALLEŞME ve DAYANIŞMA PROJESİ-2018

GİZ’in desteklediği proje Mardin Artuklu’da 7uygulandığı sürece toplamda 840 kadın ve çocukla sosyal etkinlikler (piknik, gezi, sinema, vs.) düzenlenmiştir

11.ÖZGÜR KADIN EŞİT TOPLUM-2018

Heınrch Böll Stıftung Derneği tarafından desteklenen ve Mardin Artuklu’da uygulanan 3aylık  proje kapsamında STK’lara güçlendirme eğitimleri verilerek kadınlara, erkeklere, çocuklara farkındalık eğitimleri verildi. Eş zamanlı olarak psikolojik ve hukuki destek sağlandı. Proje sonunda 550 kişi projeden yararlanmıştır.

12.KADIN SORUNLARINA ÇÖZÜM ve TOPLUMSAL BARIŞ PROJESİ -2019

ABD Büyük Elçiliği tarafından desteklenen proje kapsamında kadın, erkek ve muhtarlardan oluşturulan ayrı gruplara farkındalık eğitimleri verildi. Projeden 6 ay süresince 288 kişi yararlanmıştır.

13. ARTUKLU’NUN MÜLTECİ KADINLARI-2020-2022

“Artuklunun Kadın Mültecileri: Kadın Mültecilerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakış Açısıyla Güçlendirilmesi ve Toplumsal Kaynaşma-Faz II”

       AB Delegasyon’unun fonu ile 3 yıl süre ile Mardin’de uygulanmaya başlanan projede kadın mültecilerin toplumsal cinsiyet bakış açısı ile güçlendirilmesi ve toplumsal kaynaşma sağlanması hedeflenmiştir. Proje kapsamında mülteci güçlendirme eğitimleri, STK güçlendirme eğitimleri, erkek eğitimleri,sahada çalışacak eğitici eğitimleri, kamu kurumlarının katılımcıları ile 672 çalışana  “Kadına Yönelik Şiddet” konulu farkındalık eğitimleri, Mardin Barosu ile toplamda 180 avukata farkındalık eğitimleri verilmesi planlanmıştır. Türkçe okuma-yazma kursları ve mesleki beceri kursları ile mülteci kadınlara hayatlarını kolaylaştırma ve meslek edindirme konusunda destek olunacaktır. Proje süresince KDM hizmeti sağlanacak ve sosyal  etkinlikleri düzenlenecektir

14. ÖĞRENDİK, BİLİNÇLENDİK,HAKLARIMIZI ALMAK İÇİN MÜCADELEDE VARIZ.

Mardin Ortak Kadın İşbirliği Derneği(MOKİD)  Amerika Birleşik Devletleri Türküye Büyükelçiliği tarafından finanse edilen “Öğrendik, Bilinçlendik, Haklarımızı Almak İçin Mücadelede Varız!” adlı projenin faaliyetlerini Eylül 2020 tarihinden bu yana yürütüyor. 6 aylık proje kapsamında muhtarlarla işbirliği yapılarak kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında farkındalık oluşturulması hedeflendi. Bu amaçla yapılan Muhtarlara Yönelik Farkındalık Eğitimi sonrasında MOKİD “Acil Destek Hattı”nın yaygınlaştırılması için proje afişleri mahallelerde asıldı. Projede psikolojik danışmanlık, hukuki danışmanlık, muhtarlara yönelik eğitim ve kadınlara yönelik eğitimler gerçekleştirildi. Projeden toplam 258 kişi yararlandı.

15. HAKLARA DESTEK PROJESİ

Temmuz 2020 tarihinde başlayan ve 1 yıl süreli olarak AB Delegasyonu tarafından desteklenen “Haklara Destek Projesi” kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, yasal haklar konularında kadınlara ve erkeklere yönelik eğitimler yapılmaktadır. Ayrıca; proje süresince 7-12 yaş arası çocuklara yönelik olarak Covid-19 pandemisi nedeniyle eğitim desteğine ihtiyaç duyan öğrenciler için öğretmen gözetiminde etüt sınıfı faaliyeti sürdürülmektedir.