Muhtarlara Yönelik Farkındalık Eğitimleri

MOKİD mahallelerde halkla birebir temas halinde olan, ailelerin yaşam koşullarından haberdar olan, sorunları tespitinde kilit öneme sahip muhtarlara iletişimini her zaman güçlü tutmaktadır. Kadına yönelik şiddetle mücadelede muhtarların bilgi sahibi olması ve mahallelerde şiddete maruz kalan kadınları doğru yönlendirme yapmaları için muhtarlara yönelik farkındalık eğitimleri yapılmaktadır. Çalışmalarında bu tür eğitimlerle mahalle muhtarlarının desteğini alarak kadında yönelik şiddetle mücadelede güç, deneyim ve bilgi aktarım ağını genişletmeyi amaçlamaktadır.