MİSYON VİZYON

Vizyonumuz

Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve ayrımcılığın tüm biçimlerinin sona erdiği, herkes için adalet, eşitlik ve özgürlüğün tesis edildiği bir dünya/toplum yaratmaktır.

Misyonumuz

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı her türlü şiddetle mücadeleyi, hak temelli perspektif ile yürütmek; bu bağlamda kadın ve kız çocuklarının güçlenmesi ve eşit fırsatlara ulaşmasını sağlamak amacıyla danışmanlık, bilgilendirme, savunuculuk, kampanya, araştırma, eğitim ve lobi çalışmaları yapmaktır.