MELİSA PROJESİ -2010-2012

Melisa Projesinde İsveç OLOF PALME’nin fon desteği ile MOKİD 3 yıllık süren projesini Kızıltepe Dikmen ve Tanrıverdi

köylerinde sürdürmüştür. Proje kapsamında toplumsal cinsiyet,şiddetle mücadele,miras hakları konu başlıklarıyla farkındalık

yaratılmaya çalışılmış olup okuma-yazma kursları ve mesleki beceri kurslarıyla kadınlara eğitimler verilmiştir. Proje kapsamında

kadınlara psikolojik ve hukuksl destek sunulmuştur. Proje boyunca 2980 kadına destek sunuldu.