Kadınlara Yönelik Farkındalık Eğitimleri

MOKİD kadınlara yönelik farkındalık eğitimleri il kadınların toplumsal cinsiyet konusunda farkındalıklarının arttırılması, kadına yönelik şiddet konusunda bilinçlenmeleri, kadınların yasal hakları konusunda bilgi sahibi olmaları amacı ile eğitimler vermektedir. Eğitimlerle kadınların yaşamlarında daha güçlü durmaları, haklarının bilincinde olarak haksızlıkların ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. MOKİD bu eğitimlerle şiddet önleme mekanizmalarının bilinirliliğinin arttırılması ve kadına yönelik şiddetin azalması için yürütmüş olduğu projelerde farkındalık eğitimlerine büyük önem vermektedir.