KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ETKİN VE SÜRDÜRÜLEBİLİR MODELLERE DOĞRU YEREL İŞBİRLİKLERİ OLUŞTURMA PROJESİ- 2014

15 ay süren projede Merkezi Finans Birimi’nin AB fonu ile Mardin, Trabzon ve Nevşehir illerinde kadınlara, erkeklere, muhtarlara eğitimler

verildi. Kamu kurumları ile işbirliği oluşturularak kamu çalışanlarına toplumsal cinsiyet eğitimleri verildi. Türkiye’de faaliyet gösteren STK’lar

ve kamu kurumları ile işbirliği atölye çalışmaları yapıldı. STK’lara yönelik olarak kapasite geliştirme eğitimleri verildi. Proje kapsamında 800

kadın 450 erkeğe ulaşılmıştır.