HAYATA DESTEK-UNHCR

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği(UNHCR)’nin Hayata Destek Derneği ortaklığında yürüttüğü proje kapsamında MOKİD’in alt hibe yararlanıcısı olarak sahada yürüttüğü çalışmalarda işbirliği yapmaktadır. Projede odak grup olarak özellikle depremden etkilenen mültecileri desteklemek amacıyla danışmanlık faaliyetleri yürütülmektedir.  Projeden alınan kapasite gelişimi desteği ile MOKİD sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmeti kapasitesini arttırmış olup danışanların hizmetlerden yaralanma kapasitesini geliştirmiştir.