HAKLARA DESTEK PROGRAMI-2

“Haklara Destek Programı-2”  kapsamında STK’ların kapasitesini güçlendirmeyi amaçlayan Hafıza Merkezi tarafından alt hibe yararlanıcısı olarak MOKİD kapasitesini güçlendiren program yürütmektedir. Proje kapsamında MOKİD’in çalışanları ve gönüllüleri MOKİD kurumsal kapasitesini güçlendirecek /geliştirecek eğitimler ve montörlük desteklerinden yararlanmaktadır. Proje kapsamında MOKİD; montör desteği ile stratejik  planlama eğitimleri alarak 3 yıllık stratejik plan hazırlamaktadır.