GONCALAR LALELEŞİYOR PROJESİ -2013

İsveç Başkonsolosluğu’nun desteği İle 1 yıl uygulanan “Goncalar  Laleleşiyor Projesi” Kızıltepe’nin Eymirli, Dikmen,

Şenyurt ve Sürekli köylerinde uygulanmıştır. Proje kapsamında toplumsal cinsiyet, şiddetle mücadele,yasal haklar,miras

hakları konularında eğitimler verilerek mesleki beceri kursları uygulandı. Proje süresince erken evlilikler ve kuma evlilikleri

konulu anket çalışması ve evlerde bilinçlendirme toplantıları yapılmıştır. Eş zamanlı olarak hukuki ve psikolojik destek sağlandı