GENÇLER FARK YARATIYOR ( Eylül- Aralık 2023)

AB Delegasyonu tarafından finanse edilen Elele Projesi kapasite gelişimi alt
hibe programı kapsamında MOKİD kapasitesini gençlerle güçlendirmek için
faaliyetler yürütmektedir. Proje MOKİD’in gönüllü ve çalışanlarının
kapasitelerini güçlendirmenin yanı sıra Mardin’de faaliyet gösteren STK’ların
da kapasitesini güçlendirecek eğitimler içermektedir. Proje kapsamında kültür
ve sanat yoluyla öğrenme süreçlerini dinamik bir şekilde etkileyecek ve geçmiş
kültürümüze ait “Geleneksel Sokak Oyunları”nı bir aktarım yöntemi olarak
kullanılmasını sağlayacak atölye çalışmaları, İletişim ve Görünürlüğün
Güçlendirilmesi ve STK temsilcilerine yönelik “Proje Döngüsü, Finans ve Proje
Yönetimi” eğitimleri uygulanmaktadır.