FAZ II

“Artuklu’nun Kadın Mültecileri: Kadın Mültecilerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakış Açısıyla Güçlendirilmesi ve Toplumsal Kaynaşma-Faz II”

        AB Delegasyonu tarafından finanse edilen ve Ocak 2020- Aralık 2022 tarihleri arasında 3 yıl süre ile uygulanan projenin hedef kitlesi Mardin’in Artuklu İlçesinde  bulunan sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları,  yerel  ve mülteci halkı oluşturan kadın, erkek ve çocuklardır.

Proje kapsamında MOKİD’in üyelerine, gönüllülerine ve mültecilerle çalışma konusunda istekli STK gönüllülerine yönelik TCE ekseninde mülteci hakları, kadın hakları,şiddetle mücadele mekanizmaları konusunda kapasite geliştirme eğitimi düzenlenmiştir. MOKİD’in Kadın Danışma Merkezinin (KDM) mültecilerle çalışma kapasitesinin artırılmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Yerel ve mülteci kadınların sosyal uyumunu sağlamak için her iki toplumdan eşit sayıda katılımcılar ile Güçlenme Eğitimleri, Okuma-Yazma Kursları ve Mesleki Beceri Kursları düzenlenmiştir. Proje faaliyetlerinden yararlanan kadınların çocuklarını bırakabilecekleri çocuk oyun odası MOKİD bünyesinde proje süresince hizmet vermiştir. Bu doğrultuda proje kapsamında;Güçlenme Eğitimleri,Kadınlara Yönelik Eğitici Eğitimleri,Örgütlenme ve İstihdam Eğitimi, Tematik Toplantılar,Kurum Ziyaretleri,Mesleki Beceri Kursları, Okuma-Yazma Kursları,Erkeklere Yönelik Temel Eğitim,Erkeklere Yönelik Eğitici Eğitimi,Erkek Eğitimleri,Kamu Kurumlarında Farkındalık Arttırma Eğitimi,AÇSHBİM Eğitici Eğitimi,KYŞ Kurum Eğitimleri,Kurumlarla İşbirliği Geliştirme Atölyeleri,Mardin Barosu Avukatlarına Yönelik Temel Eğitim, Avukatlara Yönelik Eğitici Eğitimi,Stajyer Avukatlara Yönelik Farkındalık Eğitimleri,STK Temsilcilerine Yönelik Güçlenme Eğitimleri,ÇEZE Seminerleri düzenlenmiştir. Projede iki toplumdan kadın ve çocuklara yönelik olarak belirlenen ortak ilgi alanları ve temalar konseptinde hazırlanan sosyal uyum etkinlikleri düzenlenmiştir.

Projenin uygulandığı 2020-2022 yılları süresince projeden 7765 kadın 4236 çocuk ve 839 erkek olmak üzere toplam 12.840 kişi yararlanmıştır.