Etkinlikler

  1. Kaynaşma/Dayanışma Etkinlikleri

Yerel toplum ve sığınmacılar arasında etkili iletişimin kurulması için kaynaşma/dayanışma etkinliklerine öncelik verilir ise zamanla her iki taraf empati kurma yeteneğini kazanmaya başlayacaktır. Kaynaştırma etkinlikleri olarak her iki kültürün ilgi çeken yanları öne çıkarılarak, etkinlikler düzenlenecektir.  Kaynaştırma Etkinlik konusunun belirlenmesi için Mardin’de mültecilerle çalışan kurum / kuruluş ve STK’larla görüşülerek ortak etkinlikler düzenlenmasine özen gösterilecektir. Proje kapsamında gerçekleştirilecek tüm eğitim faaliyetleri kapsamında yapılacak çalışma gruplarında Mültecilerle yerel toplumun, toplumsal kaynaşma/dayanışma sürecini kolaylaştırmak için neler yapılabilir?”üzerine yapılan öneriler temel alınarak kaynaşma etkinlikleri konuları yeniden düzenlenecektir. Tüm proje boyunca 12 defa kaynaştırma etkinliği düzenlenmiş olacaktır, Bu etkinliklere 400 kadın (200 yerel-200 mülteci) ve 400 çocuk (200 yerel-200 mülteci) olmak üzere toplam 800 kişinin katılması planlanmaktadır. Kaynaştırma etkinlikleri proje danışmanı ve proje koordinatörü tarafından yerel dinamikler dikkate alınarak şekillenecektir

  • 2. Mülteci Kadın Dayanışma Grubu Etkinlikleri

Bir yöntem olarak, mülteci kadınlar dayanışma grubunun oluşturulmasının nedeni, mülteci kadınlara TCE perspektifinden sorunlarına yaklaşma ve sorun çözme becerileri geliştirmelerine destek olmaktır. Güçlenme eğitimleri tamamlandıktan sonra en az 5 kişiden oluşan bir mülteci kadın grubunun oluşturulması teşvik edilecektir. Mülteci kadınlar dayanışma grubu kurulmasının ardından proje kordinatörünün rehberliğinde, gönüllülerin desteğiyle,  mültecilere ve KYŞ alanında hizmet vemekle görevli kurum ve kuruluşları proje süresince en az yedi defa ziyaret edeceklerdir. Bu yöntemin seçilmesi, mülteci lider kadınların bi fiil kurumların yerlerini, hangi birime başvuracaklarını, ulaşımın/erişimin nasıl sağlandığı, nasıl randevu alındığı, hangi sorun için hangi kuruma gitmek gerektiği gibi konularda bilgi ve deneyim kazanmalarıdır. Diğer yandan mülteci kadınlar dayanışma grubu dernek ile mülteciler arasında köprü oluşturmak suretiyle, dernek gönüllüleri ile birlikte broşürleri dağıtmak, toplantı ve etkinliklere katılacak mülteci kadınları birlikte belirlemek gibi işbirlikleride geliştireceklerdir.

For the 30 minute interview, I relaxed after a while and started to feel like I visit an url was having a conversation buy cheap essay with a friend.