Erkeklere Yönelik Farkındalık Arttırma Eğitimleri

MOKİD erkeklere yönelik farkındalık eğitimleri ile erkeklerin toplumsal cinsiyet, yaşamsal döngü içerisinde uyguladıkları veya

maruz kaldıkları toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri, toplumsal cinsiyet eşitsizliği içeren tutum ve düşünceler, kadına yönelik şiddet,

kadına yönelik şiddet konusunda yasal düzenlemeler, şiddetle mücadele mekanizmaları ve erken evlilikler konularını içeren

eğitimlerle erkeklerin farkındalıklarının arttırılmasını hedeflenmektedir. MOKİD; toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik

şiddetin önlenmesi konularında erkeklere de eğitim vererek toplumsal dönüşüm sürecine kapsayıcı bir etki sunmayı amaçlamaktadır