EĞİTİM YOLUYLA KORUMA PROJESİ-2015-2016

Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen ve uluslar arası bir kuruluş olan The Protecting Through Education

(Eğitim Yoluyla Koruma) ile işbirliği yaparak 2600 Suriyeli mülteci kadına Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Üreme

Sağlığı ve Hijyen başlıklı eğitimlerin verilmesi sağlandı. Eş zamanlı olarak MOKİD Kadın Danışma Merkezi Suriyeli

kadınlara psikolojik destek verdi.