BU BEDEN BENİM PROJESİ

AB Delegasyonu tarafından finanse edilen “Dijital Dünyada Çocuk Katılımı İçin Mikro-Fon Programı kapsamında MOKİD’in yürüttüğü “Bu Beden Benim” projesi ile ailelere ve çocuklara yönelik olarak dijital ve sosyal dünyada çocukların maruz kalabileceği istismar ve şiddetin önlenmesi farkındalık çalışmaları yürütülmektedir. Proje kapsamında ebveyn ve çocuklar için hazırlanan eğitim programı uygulanmaktadır.