BİLİNÇLİ GENÇLERLE; GÜÇLÜ YARINLAR” PROJESİ-2022

Mardin Ortak Kadın İşbirliği Derneği (MOKİD) Amerika Büyükelçili Adana Konsolosluğu tarafından finanse edilen “ Bilinçli Gençlerle, Güçlü Yarınlar”

projesini Mart 2022- Eylül 2022 tarihleri arasında yürüttü.

       Mardin Artuklu Üniversitesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Mardin Gençlik Merkezi ortaklığı ile MOKİD’in yürüttüğü bu proje;

toplumun geleceği olan 16-25  yaş arası gençlerin kadına yönelik şiddet konusunda farkındalıklarının arttırılması, şiddetle mücadele etme

mekanizmalarının uygulanması, yasal hak ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olmaları, şiddetin azalması ve bilginin sürdürülebilir/aktarılabilir

bir yöntemle yapılması, gençlerin psikolojik sorunlarının azalması ile iletişimlerinin güçlenmesi, gençlerin hak arayışı içinde olmaları ve şiddettin

azalması konusunda mücadele etme yöntemlerinin öğrenilmesi, bilinçlenen gençlerle hak savunuculuğu konusunda kapasitelerinin arttırılması ile

demokratik gelişime katkı sağlanması amacıyla gerçekleştirilmiştir.

     Proje kapsamında; farkındalık seminerleri, eğitici eğitimleri yapıldı ve gençler arasından yetiştirilen eğitimcilerle üniversiteli gençler farkındalık

atölyelerinde buluştular. Ayrıca; gençlere yönelik sosyal, psikolojik ve hukuki danışmanlık hizmetleri verildi.

 Projeden 541 kişi yararlanmıştır.