“BİLİNÇLİ AİLELER; MUTLU GELECEK” PROJESİ-2022

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği(UNHCR) tarafından AAR Japan iş birliğiyle yürütülen “Mültecilerin ve Ev Sahibi Topluluk Ailelerinin

Refahını Artırmak Projesi” kapsamında  alt hibe sağlayıcı AAR Japan tarafından finanse edilen “Bilinçli Aileler; Mutlu Gelecek” Projesi  MOKİD

tarafından yürütülmektedir.

Proje kapsamında ailelere yönelik eğitimler, aile ve bireysel danışmanlık, oyun terapisi ve grup terapisi hizmetleri verilmektedir. Aile içi iletişimlerini

güçlendirmek; çocuk hakları konusunda aileleri bilinçlendirmek ve yaygınlaştırmak; ailelerin ve çocukların yaşadığı sorunları, travmaları azaltmak ve

iyileştirmek amacıyla yürütülen projede sunulan hizmetler ve faaliyetler Eylül 2022- Aralık 2022 tarihleri arasında 4 ay süre ile devam etmektedir.

Projeden 160 kişinin yararlanması hedeflenmektedir.