BİLİNÇLENİYOR VE GÜÇLENİYORUZ PROJESİ Mart – Aralık 2023

MOKİD tarafından yürütülen ve Heinrich Böll Stiftung Türkiye Temsilciliği tarafından finanse edilen “Bilinçleniyor ve Güçleniyoruz” Projesi Mart 2023-Aralık 2023 tarihleri arasında mültecilerin uyum sürecini desteklemek amacıyla yürütülmektedir. Proje kapsamında danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra Çocuk Yaşta ve Erken Evliliklerin Önlenmesi konulu farkındalık seminerleri; KYŞ farkındalık eğitimleri; mülteci kadın ve erkeklere yönelik olarak yasal haklar bilgilendirme eğitimleri; kadın ve çocuklara yönelik olarak sosyal uyum etkinlikleri düzenlenmektedir. Projeden kadın, erkek ve çocuk olmak üzere toplam 545 kişinin yararlanması hedeflenmektedir.