ARTUKLU’NUN MÜLTECİ KADINLARI-2020-2022

“Artuklunun Kadın Mültecileri: Kadın Mültecilerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakış Açısıyla Güçlendirilmesi ve Toplumsal Kaynaşma-Faz II”

       AB Delegasyon’unun fonu ile 3 yıl süre ile Mardin’de uygulanmaya başlanan projede kadın mültecilerin toplumsal cinsiyet

bakış açısı ile güçlendirilmesi ve toplumsal kaynaşma sağlanması hedeflenmiştir. Proje kapsamında mülteci güçlendirme eğitimleri,

STK güçlendirme eğitimleri, erkek eğitimleri,sahada çalışacak eğitici eğitimleri, kamu kurumlarının katılımcıları ile 672 çalışana 

“Kadına Yönelik Şiddet” konulu farkındalık eğitimleri, Mardin Barosu ile toplamda 180 avukata farkındalık eğitimleri verilmesi planlanmıştır.

Türkçe okuma-yazma kursları ve mesleki beceri kursları ile mülteci kadınlara hayatlarını kolaylaştırma ve meslek edindirme

konusunda destek olunacaktır. Proje süresince KDM hizmeti sağlanacak ve sosyal  etkinlikleri düzenlenecektir