ARTUKLU’NUN KADIN MÜLTECİLERİ PROJESİ-2017

“Artuklu’nun Kadın Mültecileri: Kadın Mültecilerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakış Açısıyla Güçlendirilmesi ve Toplumsal Kaynaşma”

       AB Delegasyon’unun fonu ile 2 yıl süre ile Mardin’de uygulanan projede kadın mültecilerin toplumsal cinsiyet bakış açısı ile

güçlendirilmesi ve toplumsal kaynaşma sağlanması hedeflenmiştir. Proje kapsamında mülteci güçlendirme eğitimleri, STK güçlendirme

eğitimleri, sahada çalışacak eğitici eğitimleri, kanaat önderleri ve toplum merkezleri eğitimleri verildi. Türkçe okuma-yazma kursları ve

mesleki beceri kursları ile mülteci kadınlara hayatlarını kolaylaştırma ve meslek edindirme konusunda destek olundu. Proje süresince

psikolojik ve hukuki destek sağlandı. Proje süresince mülteci kadınlara üreme sağlığı konusunda da bilinçlendirme eğitimleri yapıldı.

Proje süresince toplamda 8450 kişi projenin sunduğu eğitim ve kaynaştırma etkinliklerinde yararlandı.