Mardin Ortak Kadın İşbirliği Derneği tarafından AB Türkiye Delegasyonunun finansal desteğiyle yürütülen “Yerel ve Mülteci Kadınların Güçlenmesi Faz II Projesi” başladı. Projenin amacı, mülteciler ve yerel halk arasında köprüler oluşturarak barış ve huzur ortamının gelişmesine ve bir arada yaşama kültürünün geliştirilmesine katkı sağlamak.

Proje kapsamında yapılacak eğitim, meslek edindirme ve dil kursları, sosyal uyum etkinlikleri, seminer gibi etkinlikler mülteciler ile yerel toplumdan kadınlar, çocuklar ve erkekleri birlikte kapsayacak. Proje, Mardin Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı çerçevesinde, kadına yönelik şiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamakla sorumlu kamu kurumları, belediyeler, muhtarlar,  Mardin Barosu, yerel sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesine önemli katkı sağlayacak.

Proje Başlangıç Toplantısı,kamu kurumları temsilcileri, muhtarlar ve proje ekibinin katılımıyla 17 Şubat 2020’de  MOKİD proje ofisinde proje uzmanının sunumuyla başladı.