Mardin Ortak Kadın İşbirliği Derneği (MOKİD) AB Delegasyonu tarafından finanse edilen “Artuklu’nun Kadın Mültecileri: Kadın Mültecilerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakış Açısıyla Güçlendirilmesi ve Toplumsal Kaynaşma Faz-II” Projesi kapsamında Kaynaştırma  Etkinliği düzenlendi.

Yerel ve mülteci kadın ve çocukları bir araya getiren “Ortak Yaşam, Ortak Gelenek” temalı etkinliğin amacı Müslümanların ortak kültürü “Aşure Ayı” içerisinde geleneksel olarak yapılan bir tatlı olan aşurenin farklı iki toplumda nasıl yapıldığı, farklı veya aynı uygulamaların paylaşıldığı yapım aşamaları iki kültürden kadınlarla uygulandı. Aynı topraklarda, aynı inançlarla farklı sembolik betimlemeleri olan aşure ayında yapılan geleneksel tatlının kültürler arası yakınlaşma ve paylaşıma katkıda bulunması amaçlandı. Aynı amaç doğrultusunda kadınların hazırladığı çiğköftenin de geleneksel bir lezzet olması nedeniyle yapım aşamaları kadınların ortak çalışması ile gerçekleştirildi. Etkinlikle ilgili olarak Mardin Ortak Kadın İşbirliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Çelebioğlu Aydın “Her toplumda ve her kültürde kadınlar hayatın acısını ve tatlısını harmanlayarak ortaya güzel ürünler çıkarma konusunda maharetlidirler. Biz de bu topraklarda ortak yaşam süren yerel ve mülteci kadınların hayatın acısını tatlısını paylaştığını sembolize etmesi için seçilen bu iki geleneksel lezzeti  iki kültürün ortak lezzeti olarak hep birlikte yaparak  bir araya geldik. Projemizin amacı doğrultusunda kaynaşma ve paylaşımı arttırırken etkinlik sırasında pandemi sürecinde olduğumuzu unutmayarak sağlığımızın korunmasını ön planda tutmaya çalıştık. Kadınlar ve çocukları bir araya getiren bu çalışmaların yanı sıra projemiz faaliyetleri olan okuma-yazma kursu, mesleki beceri kursları ,kadınlara yönelik güçlendirme eğitimleri,çocuk odası faaliyetleri ile de kadınların hayatta daha sağlam adımlarla ilerlemelerine destek sunmaya çalışıyoruz.” dedi.